Ældreområdet

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Ældrepolitik

Vi står vagt om vores ældre medborgere


Vi har vore ældre medborgere at takke for det samfund, vi har i dag. Et samfund, som grundlæggende er rigt, trygt og dejligt at bo i. Derfor har vores ældre også krav på en værdig alderdom.


I de kommende år vil antallet af ældre i Danmark stige, og for Dansk Folkeparti er det afgørende, at alle seniorer får så tryg og god en alderdom som overhovedet muligt.


Derfor vil jeg:


  1. Sikre flere øremærkede midler til ældreområdet
  2. Give 80-årige en ret til en plejehjemsplads hvis de ønsker det.
  3. Sikre en bedre privatøkonomi for pensionister

________________________________________________________________________________


Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk