CV

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Curriculum Vitae:ANSÆTTELSESFORHOLD:


APR 10 – AUG 14 (Orlov i perioden Apr 12 – jun 12):Pædagogmedhjælper i Børnehuset i Undløse, Holbæk kommune

Pædagogisk arbejde.


APR 12 – JUN 12:Udsendt som oversergent i Kosovo.

Ledelse af en 12 mand stor Force Protection Sektion.


AUG 08 – MAR 10: Ansat i hæren, højest opnåede rang: Sekond Løjtnant:

Ledelse.

Instruktørvirke og undervisning.


DEC 07- AUG 08:Lærervikar på Tømmerup skole i Kalundborg kommune:

Fast skema med undervisning i dansk, engelsk, idræt, hjemkundskab, håndarbejde og musik. Primært 4. til 7. klassetrin.
UDDANNELSE:


Sekondløjtnant, 2009 fra Hærens Officersskole


Sergent, 2009 fra Hærens Sergentskole


DHF ungdomstræner kurser i børnepædagogik og undervisningslære mm. i 2007


Matematisk student i 2007 fra Kalundborg Gymnasium


9. Klasses afgangseksamen i 2004 fra Skolen på Herredsåsen
POLITISK ARBEJDE:


SEP 18 - nu: Forsvarsordfører


JAN 18 - nu: Kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk kommune. Formand for ældre- og sundhedsudvalget.


SEP 16 - nu: Ældreordfører og ordfører for veteraner


JUN 15 - SEP 18: Beredskabs- og Hjemmeværnsordfører


JUN 15 - nu: Medlem af Folketinget


JAN 14  - DEC 17: Regionsrådsmedlem i Region Sjælland


JAN 14 - JAN 17: Næstformand for Sygehusudvalget i Region Sjælland


JAN 14 - DEC 17: Medlem af Kompetenceudviklingsudvalget i Region Sjælland


JAN 14 - AUG 15: Næstformand for Børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune


JAN 10 – AUG 15: Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg kommune.


JAN 10 – DEC 13: Næstformand for kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg kommune.
BESTYRELSESARBEJDE:


JUN 14 - JUN 18: Bestyrelsesmedlem i AMGROS I/S


APR 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Den Kommunale Jubilæumsfond af 1995


JAN 14- AUG 15: Bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning A/S


JAN 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Høng Erhvervsskole


JAN 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Kalundborg Ungdomsskole


JAN 10 – DEC 13: Bestyrelsesformand for Røsnæs naturskole


MAR 05 – MAR 12: Næstformand for Dansk Folkeparti i Kalundborg kommune.


MAR 08 – MAR 09: Politisk næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom.


SEP 07 – MAR 09: Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkepartis Ungdom.

________________________________________________________________________________


Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk