CV

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Curriculum Vitae:

 

 

ANSÆTTELSESFORHOLD:

 

APR 10 – AUG 14 (Orlov i perioden Apr 12 – jun 12):Pædagogmedhjælper i Børnehuset i Undløse, Holbæk kommune

Pædagogisk arbejde.

 

APR 12 – JUN 12:Udsendt som oversergent i Kosovo.

Ledelse af en 12 mand stor Force Protection Sektion.

 

AUG 08 – MAR 10: Ansat i hæren, højest opnåede rang: Sekond Løjtnant:

Ledelse.

Instruktørvirke og undervisning.

 

DEC 07- AUG 08:Lærervikar på Tømmerup skole i Kalundborg kommune:

Fast skema med undervisning i dansk, engelsk, idræt, hjemkundskab, håndarbejde og musik. Primært 4. til 7. klassetrin.

 

 

 

UDDANNELSE:

 

Sekondløjtnant, 2009 fra Hærens Officersskole

 

Sergent, 2009 fra Hærens Sergentskole

 

DHF ungdomstræner kurser i børnepædagogik og undervisningslære mm. i 2007

 

Matematisk student i 2007 fra Kalundborg Gymnasium

 

9. Klasses afgangseksamen i 2004 fra Skolen på Herredsåsen

 

 

 

POLITISK ARBEJDE:

 

SEP 16 - nu: Ældreordfører og ordfører for veteraner

 

JUN 15 - nu: Beredskabs- og Hjemmeværnsordfører

 

JUN 15 - nu: Medlem af Folketinget

 

JAN 14 - nu: Regionsrådsmedlem i Region Sjælland

 

JAN 14 - nu: Næstformand for Sygehusudvalget i Region Sjælland

 

JAN 14 - nu: Medlem af Kompetenceudviklingsudvalget i Region Sjælland

 

JAN 14 - AUG 15: Næstformand for Børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune

 

JAN 10 – AUG 15: Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg kommune.

 

JAN 10 – DEC 13: Næstformand for kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg kommune.

 

 

 

BESTYRELSESARBEJDE:

 

JUN 14 - nu: Bestyrelsesmedlem i AMGROS I/S

 

APR 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Den Kommunale Jubilæumsfond af 1995

 

JAN 14- AUG 15: Bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning A/S

 

JAN 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Høng Erhvervsskole

 

JAN 14 - AUG 15: Bestyrelsesmedlem i Kalundborg Ungdomsskole

 

JAN 10 – DEC 13: Bestyrelsesformand for Røsnæs naturskole

 

MAR 05 – MAR 12: Næstformand for Dansk Folkeparti i Kalundborg kommune.

 

MAR 08 – MAR 09: Politisk næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom.

 

SEP 07 – MAR 09: Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkepartis Ungdom.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk