Valgkamp Holbæk Byråd

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Det vil jeg i byrådet:

Holbæk Kommunes situation er alvorlig. Kernevelfærden er presset og det samme er økonomien.

 

Kommunens økonomi skal genoprettes, men ikke igennem hovedløse besparelser.

 

Besparelser på kernevelfærden fører ofte flere udgifter med sig, som dermed presser økonomien yderligere, i stedet for at hjælpe den. Lad med komme med et eksempel: Hvis man f.eks. fyrer 10 hjemmehjælpere for at spare penge. Så skal man betale dagpenge eller kontanthjælp til dem af dem der bor i kommunen, det er en afledt udgift. De ansatte som ikke er fyret skal nu løbe stærkere, det fører måske til stress og sygemeldinger, det er en ny afledt udgift, nu til sygedagpenge. Så skal der kaldes vikarer ind, endnu en ny udgift. De ældre som nu får en ringere hjælp, bliver måske dårligere af den grund, det betyder at de får brug for mere pleje eller måske endda en hospitalsindlæggelse, endnu en afledt udgift. Det ender med, at hvad der skulle have været en stor besparelse, enten er blevet en meget lille besparelse eller i værste fald en udgift. Det vil så presse økonomien yderligere, og så kører møllen igen, i en kedelig nedadgående spiral der både ødelægger velfærden og økonomien.

 

Hvad skal man så gøre?

 

Vi skal i stedet for have mere tillid til vores personale. Det er dem der står med hænderne i bolledejen til hverdag. De skal have ro til at passe deres arbejde. Det der så skal spares væk er de mange ledelseslag der ustandseligt finder på nye tiltag medarbejderne skal forholde sig til, og som stresser mere end de gavner. Der skal være få, men tydelige ledere, og en tillid til at vores medarbejdere gør det de er bedst til, nemlig underviser vores børn, passer på vores gamle, hjælper de handicappede og drager omsorg om vores mindste.

 

Økonomien skal genoprettes, men ikke på bekostning af velfærden.

________________________________________________________________________________

 

Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk