Region Sjælland

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Mit arbejde i Region Sjælland

 

I Region Sjælland bestrider jeg, udover min plads i Regionsrådet, følgende poster:

Næstformand for Sygehusudvalget

Medlem af Kompetenceudviklingsudvalget

Medlem af Samarbejdsudvalget for kiropraktik

 

Jeg er derudover udpeget af Danske Regioner til bestyrelsen for AMGROS I/S

 

Ud fra disse platforme arbejder jeg for:

 

Ingen regioner ville være ideelt, men...

Så længe regionerne består, er det vigtigt at de trækkes i den rigtige retning. Så selvom vi i Dansk Folkeparti er modstandere af regionerne, vil vi sørge for at yde vores indflydelse i dem så længe de eksisterer.

 

 

Samarbejde mellem region og kommuner.

Som sundhedsvæsenet er skruet sammen i dag er det delt imellem regionen og kommunerne. Det er regionen der står for at kurere folk på sygehusene, og så skal kommunerne få folk på højkant igen med genoptræning. Det er afgørende vigtigt at ingen kommer i klemme mellem de to systemer, derfor skal region Sjælland lave samarbejdsaftaler med alle regionens kommuner om hvordan vi får et fornuftigt patientforløb.

Borgerne skal ikke risikere at falde ned i mellem to stole.

 

 

Regionen skal nå alle ydreområder!

Vi bor i en geografisk stor region, som ikke bliver mindre af at Folketinget overser vores region når der skal bruges penge på toge og motorveje. Det er vigtigt at regionen sørger for at der er sundhedstilbud tæt på borgerne, det må aldrig blive sådan at der skal en dagsrejse til for at få taget en blodprøve.

Det der ikke er svært, det skal være nært.

 

 

Ingen må stå uden læge!

Flere og flere danskere ender i en situation hvor de ikke længere har en fast læge. Det er en fuldstændig uacceptabel situation. Region Sjælland skal gøre alt hvad der er muligt for at sikre at alle borgere i regionen har en læge de kan gå til.

Indgangen til sundhedsvæsenet starter hos din egen læge, derfor skal alle have en.

________________________________________________________________________________

 

Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk