Udlændinge

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

-Der er så meget vi skal passe på!

Udlændingepolitik

Stram udlændingepolitik.


Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land. Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt mennesker, som flygter fra livstruende situationer. For DF er det vigtigt, at vi først og fremmest hjælper i nærområderne og ikke ved at give asyl i Danmark. Vi skal hjælpe med nødhjælp og genopbygning i verdens katastrofeområder og brændpunkter, så vi sikrer, at de flygtninge, der er kommet til Danmark, hurtigst muligt kan vende hjem til deres hjemlande igen.


Men vi skal hjælpe med ansvarlighed. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere udlændinge, end samfundet kan absorbere. Ingen kan være tjent med, at ledige indvandrere får lov til at gå ubeskæftigede rundt – og ingen kan være tjent med, at vi i misforstået godhed lader værdier som frihed, ligestilling og demokrati underminere.


Derfor vil jeg:


  1. Sikre at vi får flere udlændinge sendt hjem
  2. Sikre at færre får statsborgerskab
  3. Sørge for at færre kommer til Danmark.

________________________________________________________________________________


Jeppe Jakobsen - Tlf: 3337 5142 - email: jeppe.jakobsen@ft.dk